Wakker Dier sluit zich aan bij de Dierencoalitie

Met de toetreding van Wakker Dier wordt de stem van de Dierencoalitie verder bestendigd.

Stichting Wakker Dier is als lid toegetreden tot de Dierencoalitie. Het aantal leden van het Nederlandse dierenwelzijnsplatform komt daarmee op 18. De samenwerking van deze organisaties bevordert de effectieve samenwerking in de strijd voor een beter welzijn voor dieren in Nederland.

Met de toetreding van Wakker Dier wordt de stem van de Dierencoalitie verder bestendigd. ‘De Dierencoalitie behartigt de politieke belangen van dieren,’ vertelt voorzitter Dirk-Jan Verdonk.

Van Wakker Dier is bekend dat ze effectief campagne voeren richting bedrijven, met name supermarkten. Hun kennis hierover en onze kennis over politiek vullen elkaar mooi aan.

Over Wakker Dier

Wakker Dier is een dierenwelzijnsorganisatie die zich exclusief richt op de veehouderij. Een dierwaardig leven voor alle dieren in de veehouderij: dat is de droom van Wakker Dier. Ze wil zowel de industrie als de consument wakker schudden. Daarvoor spreekt Wakker Dier bedrijven aan op dierenleed en vragen hen actie te ondernemen. Zo dringt zij het aanbod van producten uit de vee-industrie terug.

Over de Dierencoalitie 

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties en komt effectief op voor de belangen van dieren bij belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties. Andere leden van de Dierencoalitie zijn Stichting AAP, Bont voor Dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep ‘Rechten voor al wat leeft’, Comité Dierennoodhulp, de Vissenbescherming, World Animal Protection, Eyes on Animals, DierenLot, Sea First, de Nederlandse Federatie Dierhulp Organisaties, Varkens in Nood en Dier&Recht. De leden van de Dierencoalitie hebben een gezamenlijke achterban van meer dan 600.000 donateurs.