Dieren in verkiezingsprogramma’s: VVD

Op 7 oktober 2016 presenteerde de VVD haar concept-verkiezingsprogramma. Hieronder staan de fragmenten uit het programma die (deels) betrekking hebben op dierenwelzijn.

Landbouw

“Wij willen dat het Europese landbouwbudget niet langer wordt ingezet om de klassieke landbouw te subsidiëren, maar plaatsmaakt voor subsidiëring van innovatieve, hoog productieve en efficiënte landbouw en akkerbouw.”

“(…) Het is goed dat er aandacht is voor het welzijn van boerderijdieren binnen Europa. Dat leidt ook tot eerlijke concurrentie. Nederland loopt namelijk al voorop als het gaat om dierenwelzijn. Wij moeten de Europese richtlijnen niet strenger invoeren dan door de Europese Unie wordt voorgeschreven.

Nederland loopt dus voorop op het gebied van dierenwelzijn. Het is daarbij van belang dat we dieren centraal stellen en niet ouderwetse denkbeelden. Zo moet de leefruimte per koe belangrijker zijn dan het totaal aantal koeien per stal. De leefruimte is immers ook afhankelijk van de omvang van een stal. En dankzij innovaties als de melkrobot kan de koe zelf bepalen wanneer zij gemolken wordt. Dit is niet alleen diervriendelijker, maar leidt er ook toe dat de melkproductie per koe kan toenemen. De koe kan hierdoor namelijk vaker worden gemolken. Wij staan daarom juist positief tegenover dit soort innovaties in de landbouw. Daarbij kan extra aandacht uitgaan naar een goede landschappelijke inpassing van grotere boerenbedrijven.”

Faunabeheer

“Voor goed natuurbeheer is ook goed faunabeheer nodig. Provincies gaan over de natuurbescherming, maar niet over dierenwelzijn binnen de natuurgebieden. Dit belemmert een effectief natuurbeheer. Wij willen daarom dat faunabeheer binnen de natuurgebieden ook de taak wordt van provincies.”

Huisdieren

“Huisdieren zijn vaak een belangrijk onderdeel van het gezin. Gelukkig zorgen de meeste mensen met liefde voor hun huisdier. Dierenmishandeling is schandalig en daar treden we dus hard tegen op. Bijtincidenten door bijvoorbeeld honden hebben een grote impact op slachtoffers. Wij willen dat er een goede registratie en verwerking komt van het aantal incidenten.”

Bron: https://www.vvd.nl/nieuws/610/verkiezingsprogramma
(hoofdstukken “Landbouw, tuinbouw en visserij” en “Natuur”, p. 76-79)