Een dierwaardig leven

De Dierencoalitie heeft samen met dierenbeschermingsorganisaties een rapport gepubliceerd over een dierwaardig leven voor de dieren in de veehouderij.

We zijn de Fred Foundation erkentelijk dat we door hun gift dit rapport mogelijk hebben kunnen maken. Met speciale dank aan alle boeren die hun ervaringen hebben gedeeld.

Lees het rapport

De boeren die in dit rapport staan beschreven, hebben één ding gemeen: het zijn doorzetters. Ze zetten zich met passie en lef in om dingen anders te doen, maar worden hierin regelmatig tegengewerkt.

En dat is vreemd. Het gaat hier namelijk om boeren met bedrijven die maatschappelijk en politiek draagvlak hebben. Toch zeggen alle boeren dat zij tegen muren oplopen. De muren van het oude, intensieve systeem.

A life worth living: Vanuit de boer bezien