Een dierwaardig leven

De Dierencoalitie heeft samen met dierenbeschermingsorganisaties een rapport gepubliceerd over een dierwaardig leven voor de dieren in de veehouderij. We zijn de Fred Foundation erkentelijk dat we door hun gift dit rapport mogelijk hebben kunnen maken. Met speciale dank aan alle boeren die hun ervaringen hebben gedeeld.

Klik hier om het rapport te openen.