Varkens in Nood en Dier&Recht sluiten aan bij de Dierencoalitie

Varkens in Nood en Dier&Recht stellen misstanden in de vee- en huisdierenindustrie aan de kaak.

Dierenrechtenorganisaties Varkens in Nood en Dier&Recht zijn toegetreden tot de Dierencoalitie. Het aantal leden van het Nederlandse dierenwelzijnsplatform staat daarmee op 17. Het lidmaatschap van deze organisaties bevordert de effectieve samenwerking in de strijd voor een beter welzijn voor dieren in Nederland.

Met de toetreding van Varkens in Nood en Dier&Recht wordt de stem van de Dierencoalitie verder bestendigd. ‘De Dierencoalitie behartigt de politieke belangen van dieren,’ vertelt voorzitter Dirk-Jan Verdonk.

Varkens in Nood en Dier&Recht zijn twee organisaties die effectief misstanden in de vee- en huisdierenindustrie in de media brengen en op de agenda van de landelijke politiek zetten. Hiermee zijn zij een waardevolle toevoeging aan ons platform.

Varkens in Nood

Stichting Varkens in Nood werkt onvermoeibaar aan een beter welzijn van varkens in de vee-industrie. ‘Varkens zijn sociaal, vriendelijk en bijzonder slim,’ weet de organisatie. ‘Ze verdienen beter dan een leven in kale, donkere en stinkende hokken.’

Met een klein, maar slagvaardig team van campagnevoerders, inhoudelijk medewerkers en juristen, zet Varkens in Nood alles op alles om de varkens een beter leven te geven.

Dier&Recht

Dier&Recht spant zich in voor de verbetering van dierenwelzijnswetten. Miljoenen dieren zitten in de veehouderij opgesloten in kale, donkere stallen. Duizenden huisdieren kwijnen weg van eenzaamheid. Honden zijn modeaccessoires geworden met een ‘houdbaarheid’ van amper acht jaar. Door middel van rechtszaken, voorlichting en spraakmakende campagnes komt Dier&Recht op voor deze dieren, die als producten behandeld worden.

Dierencoalitie

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties en komt effectief op voor de belangen van dieren bij belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties.

Andere leden van de Dierencoalitie zijn Stichting AAP, Bont voor Dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, de Vissenbescherming, World Animal Protection, Eyes on Animals, DierenLot, Sea First en de Nederlandse Federatie Dieropvang Organisaties. De leden van de Dierencoalitie hebben een gezamenlijke achterban van meer dan 600.000 donateurs.