Standpunten

Brieven

AO Dierenwelzijn 2 nov 2016 [PDF | 2016 | 772 kB]
Consultatie FMO [PDF | 2016 | 492 kB]
Aanbevelingen dierenwelzijn in verkiezingsprogramma’s 2017 [PDF | 2016 | 786 kB]
AO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [PDF | 2016 | 707 kB]
AO BTW [PDF | 2016 | 566 kB]
Besluit bekendmaking niet-financiƫle info [PDF | 2016 | 757 kB]
AO dierenwelzijn incl. zeezoogdieren [PDF | 2016 | 585 kB]
Consultatie corporate governance code [PDF | 2016 | 340 kB]
AO economische handelsmissies en handelsbevordering [PDF | 2016 | 642 kB]
AO Wereldbank [PDF| 2016 | 227 kB]
Consultatie Wet Natuurbescherming (Regeling en Besluit) [PDF | 2016 | 951 kB]
AO Voedselzekerheid
[PDF | 2016 | 716 kB]
AO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
[PDF | 2015 | 683 kB|
Consultatie manifest pensioenregeling ex-proefdieren [PDF | 2015 | 463 kB]
AO NVWA
[PDF| 2015 | 881 kB]
SO Legaal en gezond fokbeleid [PDF | 2015 | 802 kB]
AO Dierenwelzijn [PDF | 2015 | 878 kB]
AO Vuurwerk [PDF | 2015 | 491 kB]
AO Natuur en Biodiversiteit [PDF| 2015 | 721 kB]
AO Voedsel en AO NVWA  [PDF | 2014 | 290 kB]
Budget voor dierenwelzijnsonderzoek begroting 2015 [PDF | 2014 | 261 kB]
TNR methode en afschieten zwerfkatten [PDF | 2014 | 245 kB]

Verkiezingen
Aanbevelingen voor Tweede Kamer [PDF | 2016 | 786 kB]
Aanbevelingen voor gemeenten [PDF | 2013 | 456 kB]
Aanbevelingen voor Europa [PDF | 2013 | 600 kB]

Nertsenfokkerij
Bijdrage CDON rondetafel pelsdierhouderij [PDF | 2012 | 123 kB]

Dierencoalitie Algemeen
Algemene dierenbeschermingswet [PDF | 2008 | 123 kB]
Dierencoalitie standpunten
Dierenverkiezingsdebat 2012

Dierenpolitie
Brief aan de Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie [PDF | 16 – 05 – 2012 | 157 kB]

Sportvisserij toegelaten tot NOC*NSF
Brief aan NOC*NSF over toelating sportvisserij [PDF | 04-04-2012 | 75 kB]

Immaterieel cultureel erfgoed
Brief aan commissie OC&W inzake bescherming immaterieel cultureel erfgoed [PDF | 18-04-2012 | 152 kB]

Wetsvoorstel verbod onverdoofd slachten
Achtergrond wetsvoorstel verbod onverdoofd slachten 15-06-2011
Brief aan leden Eerste Kamer [PDF | 11-06-2012 | 89 kB]

Correspondentie omtrent de ‘Wet dieren’
Brief aan leden Eerste Kamer 5-5-2011 [PDF | 102 kB]
Brief Coalitie aan leden LNV-commissie Eerste Kamer 29-3-2010 [PDF | 37 kB]
Verslag Rondetafelgesprek Wet dieren 2-9-2009 [PDF | 29 kB]

Landelijke verkiezingen 2010:

Afschaffing Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD)
Brief Coalitie betreft behandeling Wet dieren 11-4-2011 [PDF | 410 kB]
Commentaar Wet dieren 16-8-2007 [PDF, 45 kB]
Brief Coalitie ‘Evaluatie Gwwd’ 28-07-2006 [PDF]
Antwoord van minister Veerman aan Coalitie [PDF | 11-5-2006 | 737 kB]
Brief Coalitie aan minister Veerman en over afschaffing GWWD 19-4-2006
[PDF | 70 kB]
Politieke wensenlijst van de Coalitie
Conceptbesluit gezelschapsdieren reactie CDON [PDF | 471 kB]

Conceptwetgeving en reactie Dierencoalitie
Reactie op conceptbesluit gezelschapsdieren 2012 [PDF | 23-1-2012 | 439 kB]
Conceptbesluit gezelschapsdieren reactie CDON-voorhangprocedure  [PDF | 24-1-2012 | 147 kB]
Reactie CDON op ontwerpbesluit  [PDF | 10-4-2011 | 471 kB]
Nota van Toelichting bij ontwerpbesluit [PDF | 9-3-2011 | 139 kB]
Wet Dieren 2009-2010 [PDF | 147 kB]
Memorie van toelichting Wet Dieren [PDF | 5456 kB]
Ontwerpbesluit Houders van dieren [PDF | 193 kB]
Nota van Toelichting bij ontwerpbesluit [PDF | 9-3-2011 | 139 kB]
Reactie CDON op ontwerpbesluit [PDF | 29-3-2010]
Ontwerpbesluit Gezelschapsdieren [PDF]
Reactie wetsvoorstel CDON [PDF | 53 kB | 17-08-2007]

Megastallen
Maatschappelijke dialoog megastallen  [PDF | 11-06-2011 | 528 kB]

Nertsenfokverbod
Brief Coalitie aan leden Eerste Kamer betreft behandeling afbouw nertsenfokkerij [PDF | 1-10-10 | 24 kB]

Faunabeleid
CDON wet natuur-intrinsieke waarde dieren [PDF | 18-1-2012 | 283 kB]
Reactie Coalitie op advies Ganzen [PDF | 11-6-2011 | 74 kB]
Reactie Coalitie op wetsvoorstel natuur [PDF | 252 kB]

Nationale regels transport van dieren (artikel 60 Gwwd)
Brieven aan minister Veerman over amendement vervoer van dieren 2-6-2006 [PDF | 53 Kb] en 24-5-2006 [PDF | 33 kB].

Positieflijst te houden dieren (artikel 33 Gwwd)
Brief Coalitie aan Raad voor Dierenaangelegenheden [PDF | 8-5-2006 | 53 kB]

Correspondentie met Balkenende en Merkel omtrent Dieren welzijn in EU grondwet:
Brief aan Balkenende [PDF | 14-3-2007 | 66 kB]
Brief aan Merkel [PDF | 14-3-2007 | 66 kB]