Dierwaardige veehouderij

De Dierencoalitie spant zich in voor een dierwaardige veehouderij. Veehouderijsystemen moeten worden aangepast op dieren in plaats van andersom.

Varkens

‘Veehouderij is alleen toekomstbestendig als deze ook dierwaardig is.’

Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

Wat maakt veehouderij dierwaardig?

Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de RDA zes leidende principes voor dierwaardigheid geformuleerd:

Erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier.

Dat betekent in ieder geval geen medisch onnodige ingrepen, zoals staarten afbranden en snavels vijlen.

Goede voeding.

En altijd voldoende water.

Goede omgeving.

Comfortabel, schoon en veilig.

Goede gezondheid.

En voorkomen van pijn.

Natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

Zoals exploreren. Een nest bouwen. Zogen. Sociaal zijn met anderen, maar zich ook terug kunnen trekken.

Positieve emotionele toestand.

Waarbij het dier in staat is om te reageren op veranderende fysieke en en sociale omstandigheden.

Een dierwaardig leven

De Dierencoalitie heeft samen met dierenbeschermingsorganisaties een rapport gepubliceerd over een dierwaardig leven voor de dieren in de veehouderij.

We zijn de Fred Foundation erkentelijk dat we door hun gift dit rapport mogelijk hebben kunnen maken. Met speciale dank aan alle boeren die hun ervaringen hebben gedeeld.

A life worth living: Vanuit de boer bezien

Nieuws