Symposium: De rechtspositie van het dier

Wat zijn effectieve manieren om de rechtspositie van dieren te verbeteren?

De publieke opinie over dieren is de laatste decennia aanzienlijk veranderd. Door berichten in de media over misstanden en dierenleed, maar ook door een toename van wetenschappelijke inzichten in bijvoorbeeld diergedrag en dierethiek. We begrijpen steeds beter dat dieren wezens zijn met bewustzijn, in staat om positieve en negatieve gevoelens te ervaren zoals plezier, vreugde, angst en stress.

De meeste Europeanen vinden het belangrijk dat het welzijn van dieren wordt beschermd. Recente beleidsontwikkelingen (Farm to Fork, End the Cage) tonen aan dat ook in de politiek het draagvlak groeit om dieren een betere positie te geven in beleid en wetgeving. In Nederland én Europa.

Wat zijn nu effectieve manieren om de rechtspositie van dieren te verbeteren? De Dierencoalitie, in samenwerking met Eva Meijer, Bont voor Dieren en Caring Vets, nodigt u graag uit om hierover verder te praten op maandag 26 september 2022 tijdens het symposium ‘De rechtspositie van het dier’. Het symposium wordt gehouden in de Universiteit van Amsterdam aan de Nieuwe Doelenstraat 16.

We gaan met politici, wetenschappers en geïnteresseerden in gesprek en onderzoeken samen de verschillende scenario’s over het verbeteren van de positie van het dier in nationale en internationale wetgeving.

26 september zal een dag zijn vol met inspirerende sprekers met wie we verschillende perspectieven en argumenten zullen uitwisselen over het verbeteren van de wettelijke status van het dier, en manieren om dit te bereiken.

We zijn de Hans van Eck Stichting en de Amsterdam School for Cultural Analysis erkentelijk; met hun steun maken we dit symposium mogelijk.

Datum: 26 september 2022
Tijd: 09.00-17.00
Locatie: Nieuwe Doelenstraat 16, Amsterdam

Sprekers

Klik hier voor uitgebreide biografieën van alle sprekers en panelleden.

Eva Meijer

Eva Meijer
Postdoc Wageningen University en UvA

Bibi Dumon Tak

Bibi Dumon Tak
Columnist, Vroege vogels

Leonie Vestering

Leonie Vestering
Tweede Kamerlid PvdD

Eva Bernet Kempers

Eva Bernet Kempers
PhD Dier en Recht, Universiteit Antwerpen

Erik Haverkort

Erik Haverkort
Tweede Kamerlid VVD

Janneke Vink

Janneke Vink
Voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht

Tjeerd de Groot

Tjeerd de Groot
Tweede Kamerlid D66

Kitty de Vries

Kitty de Vries
Initiatiefnemer, Ombudsmens voor dieren

Marjolein de Rooij

Marjolein de Rooij
Oprichter, Vakbond voor Dieren

Leonie Bach Kolling

Leonie Bach Kolling
Docent, Radboud Universiteit

Jan Staman

Jan Staman
Voorzitter, Raad voor Dieraangelegenheden

Jaap Baar

Jaap Baar
Partner, Kuyp Baar Advocaten

Sander Wagemakers

Sander Wagemakers
Advocaat, Bird & Bird

Petra den Boer

Petra den Boer
Advocaat

Jinke Hesterman

Jinke Hesterman
Oprichter, Levende Have

Ruud Zanders

Ruud Zanders
Medeoprichter, Kipster

Programma


09.00

Inloop en registratie

09.30

Opening en welkom door Eva Meijer

09.50

Bibi Dumon Tak

‘Wij zijn drie kalfjes jong: over dieren met een eigen stem’

10.15

Leonie Vestering
Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren

10.45

Pauze

11.15

Eva Bernet Kempers

‘De juridische status van het dier’

11.45

Erik Haverkort
Tweede Kamerlid VVD

12.00

Lunch

13.00

Janneke Vink

‘Het dier in recht en instituties’

13.30

Tjeerd de Groot
Tweede Kamerlid D66

14.00

Breakout sessies

15.00

Pauze

15.30

Panel en discussie door Jan Staman
Raad voor Dieraangelegenheden

16.30

Afsluiting en drankje

Breakout sessies

De sessie gaat over nut en noodzaak van een Vakbond voor Dieren. Waarom een Vakbond voor Dieren en hoe ziet deze er dan uit? Het belang arbeidsrechten voor werkende dieren komen aan bod. Ook bespreken we de uitdagingen waar de vakbond voor staat en denken we na over oplossingen.

Oostenrijk en Madeira hebben een ombudsmens voor dieren. Caring Vets ziet dat ook graag in Nederland. De voormalige minister van LNV zei hierover dat ‘het belang van dieren al onder de bevoegdheid van de Nationale ombudsman valt.’ Caring Vets heeft contact met (het bureau van) de ombudsman en deelt in deze sessie hun bevindingen en vervolgstappen.

Het privaatrecht wordt op kleine schaal al ingezet ter bevordering van dierenwelzijn. Tijdens deze sessie word je uitgedaagd om out of the box te denken. Hoe kan het privaatrecht worden ingezet om dierenwelzijn te waarborgen? Aan de hand van verschillende stellingen komen het afdwingen én vrijwillig waarborgen van dierenwelzijn door ondernemingen via het privaatrecht aan bod.


Deelname is gratis. Vermeld bij aanmelding uw naam, organisatie en functie. U kunt op de wachtlijst worden geplaatst. Mocht er iemand afmelden, dan kunt u in zijn of haar plaats komen. U krijgt dan een email, dus hou uw inbox in de gaten.

Aanmelden