Symposium: de Rechtspositie van het Dier 26 september 2022

Bent u erbij? 

De rechtspositie van het dier

De publieke opinie over dieren is de laatste decennia aanzienlijk veranderd door onder andere berichten in de media over misstanden en dierenleed maar ook door een toename van wetenschappelijke inzichten in bijvoorbeeld diergedrag en dierethiek. We begrijpen steeds beter dat dieren wezens zijn met bewustzijn, in staat om positieve en negatieve gevoelens te ervaren zoals plezier, vreugde, angst en stress. Een grote meerderheid van de Europeanen vindt het belangrijk dat het welzijn van dieren beschermd wordt. Recente beleidsontwikkelingen (Farm to Fork, End the Cage) tonen aan dat er ook in de politiek meer draagvlak ontstaat voor een betere positie van dieren in beleid en wetgeving. Dit geldt zowel nationaal als in de Europese context.

Verschillende routes naar Rome

Wat zijn nu effectieve manieren om de rechtspositie van dieren te verbeteren? De Dierencoalitie, in samenwerking met Eva Meijer, Bont voor Dieren en Caring Vets nodigen u graag uit om hierover verder te praten op maandag 26 september 2022 tijdens het symposium ‘de Rechtspositie van het Dier’. Het symposium wordt gehouden in de Universiteit van Amsterdam aan de Nieuwe Doelenstraat 16 te Amsterdam

We gaan met politici, wetenschappers en geïnteresseerden in gesprek en onderzoeken samen de verschillende scenario’s over het verbeteren van de positie van het dier in nationale en internationale wetgeving.

Maandag 26 september 2022 zal een dag zijn vol met inspirerende sprekers met wie we verschillende perspectieven en argumenten zullen uitwisselen over het verbeteren van de wettelijke status van het dier, en manieren om dit te bereiken.

We zijn de Hans van Eck stichting en de Amsterdam School for Cultural Analysis erkentelijk; met hun steun maken we dit symposium mogelijk.

Programma

09.00 uur – Inloop en registratie
09.30 uur – Opening en welkom door Eva Meijer
09.40 uur – Bibi Dumon Tak; Wij zijn drie kalfjes jong: over dieren met een eigen stem
10.00 uur – Leonie Vestering, Tweede Kamerlid Partij voor de Dieren
10.30 uur – Pauze
11.00 uur – Eva Bernet Kempers; De juridische status van het dier
11.30 uur – Erik Haverkort, Tweede Kamerlid VVD
12.00 uur – Lunch
13.00 uur – Janneke Vink: Het dier in recht en instituties
13.30 uur – Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid D66
14.00 uur – Breakout sessies;
Een vakbond voor dieren – door Marjolein de Rooij
Een dierenombudsmens – door Kitty de Vries, Caring Vets
Dieren in het privaatrecht – door Leonie Bach Kolling
15.00 uur – Pauze
15.30 uur – Panel en discussie door Jan Staman van de Raad voor Dieraangelegenheden
16.30 uur – Afsluiting en een drankje

Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, dus u wordt verzocht zich aan te melden door een e-mail te sturen naar info@dierencoalitie.nl onder vermelding van uw naam, organisatie en functie.

Graag tot 26 september!