Symposium: De Rechtspositie van het Dier

De publieke opinie over dieren is de laatste decennia aanzienlijk veranderd. Berichten in de media over misstanden in commerciƫle sectoren maar ook een toename van wetenschappelijke inzichten in bijvoorbeeld de dierethiek, hebben ons anders laten denken over dieren. We zijn steeds beter gaan begrijpen dat dieren wezens zijn met een bewustzijn, in staat om positieve en negatieve gevoelens te ervaren zoals plezier, vreugde, angst en stress. Een grote meerderheid van de Europeanen vindt het belangrijk dat het welzijn van dieren beschermd wordt. Recente beleidsontwikkelingen (Farm to Fork, End the Cage) tonen dat er ook in de politiek steeds meer draagvlak ontstaat voor een betere bescherming van dieren in beleid en wetgeving. Dit geldt zowel in nationale als in de Europese context.

Verschillende routes naar Rome

Wat zijn nu effectieve manieren om de rechtspositie van dieren te verbeteren? We willen u graag uitnodigen om hierover verder te praten op 24 januari 2022 tijdens het Symposium: De Rechtspositie van het Dier op de Universiteit van Amsterdam. Samen met politici, wetenschappers en andere stakeholders willen we de verschillende scenario’s onderzoeken en met elkaar in gesprek gaan over de verankering van de positie van het dier in nationale en internationale wetgeving. Maandag 24 januari 2022 zal een dag zijn vol met inspirerende sprekers waar we verschillende perspectieven en argumenten zullen uitwisselen over het verbeteren van de wettelijke status van het dier, en manieren om dit te bereiken. Zet deze datum alvast in je agenda. De exacte tijden en locatie zullen op een later moment bekend worden.

Aanmelden?

Het is nog niet mogelijk om aan te melden voor het symposium. Hou de website in de gaten voor meer informatie. We zien ernaar uit om u maandag 24 januari 2022 te zien!