Symposium: De Rechtspositie van het Dier wordt verplaatst

Op maandag 24 januari a.s. hadden wij een Symposium over de Rechtspositie van het dier gepland. Vanwege de situatie rondom corona hebben wij besloten dat een fysieke bijeenkomst in januari niet gepast is. Wij hechten veel waarde aan het samenbrengen van experts en uitwisseling van kennis over dit thema. Wij zijn van mening dat met een volledig digitaal symposium dit onvoldoende uit de verf komt.

Om die reden zullen we het symposium verplaatsen en zal er dus ook geen online bijeenkomst plaatsvinden op 24 januari.

Wij hopen jullie in 2022 weer fysiek te kunnen ontmoeten. Zodra wij een nieuwe datum hebben, zullen wij dat vermelden op onze website.

De organisatoren.