Stichting Ondersteuning Dierencoalitie

In 2021 heeft de Dierencoalitie een stichting opgericht om het werk en de activiteiten van de Dierencoalitie te ondersteunen.

ANBI

Stichting Ondersteuning Dierencoalitie is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de gever. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vind je hieronder.

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

  • Het verrichten van werkzaamheden ter ondersteuning van de activiteiten van de Dierencoalitie, bij het behartigen van de belangen van dieren in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties.
  • Het verwerven van fondsen ter ondersteuning van de activiteiten van de Dierencoalitie.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van personele en/of financiële ondersteuning aan de Dierencoalitie en de daarbij aangesloten organisaties.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen, die gezamenlijk bevoegd zijn. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Dirk-Jan Verdonk

Dirk-Jan Verdonk
Voorzitter
Directeur World Animal Protection

Sandra Schoenmakers

Sandra Schoenmakers
Penningmeester
Directeur Bont voor Dieren

Maite van Gerwen

Maite van Gerwen
Secretaris
Directeur CAS International

Paul van der Wielen

Paul van der Wielen
Algemeen bestuurslid
P&O en senior adviseur en onderzoeker bij Stichting AAP