Stem voor Natuur

Help voorkomen dat de Europese regels voor natuurbescherming worden afgezwakt.

Onze meest waardevolle natuur wordt beschermd door Europese regelgeving. Helaas overweegt de Europese Commissie deze regelgeving af te zwakken. Daarmee zou de vooruitgang die we de afgelopen decennia voor de natuur hebben geboekt, teniet worden gedaan.

Help voorkomen dat de natuur haar bescherming verliest. Laat jouw stem horen op stemvoornatuur.nl.