Red dieren in rampen

Niet alleen mensen worden geconfronteerd met de gevolgen van rampen. Ook dieren ervaren angst en stress, raken gewond of worden gedood, en verliezen hun huis, leefgebied en voedselbronnen. In Nederland worden honderden miljoenen dieren gehouden voor gezelschap, landbouw, onderzoek
of vermaak. Een veelvoud leeft in het wild. Toch is er nog weinig aandacht voor dieren in rampenplannen.

Dit bemoeilijkt en vertraagt het reddingswerk en kan dieren- en mensenlevens onnodig in gevaar brengen. Dieren kunnen losbreken, gaan zwerven en ziektes verspreiden. Mensen weigeren te evacueren als ze hun dier moeten achterlaten.

De organisaties van de Dierencoalitie International Fund for Animal Welfare, DierenLot en de Nederlandse Federatie Dierenhulp Organisaties doen in deze handreiking aanbevelingen op zeven vlakken om hulp aan dieren bij rampen beter te regelen.

Lees onze handreiking

Voor het opnemen van hulp aan dieren bij rampen in beleid moeten 7 punten worden uitgewerkt:

  1. Regelgeving en planning
  2. Coƶrdinatie
  3. Training en oefening
  4. Onderzoek
  5. Communicatie
  6. Financiƫn
  7. Materialen
Red dieren in rampen