Reactie van CDON op het ontwerpbesluit Gezelschapsdieren

CDON heeft in het kader van de consultatieronde een reactie gegeven op het ontwerpbesluit.

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) heeft in het kader van de consultatieronde een reactie gegeven op het ontwerpbesluit Gezelschapsdieren.