Reactie op het Ontwerpbesluit Houders van dieren

De reactie van CDON op het Ontwerpbesluit Houders van dieren.

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) hebben een reactie gegeven op het Ontwerpbesluit Houders van dieren.

We verwijzen ook naar de inbreng van de organisaties die lid zijn van de CDON, zoals de Dierenbescherming, de Hondenbescherming, Stichting AAP, Bont voor Dieren, Dier&Recht, Rechten voor al wat leeft en Wilde Dieren de Tent Uit.