Reactie op de Beleidsbrief Dierenwelzijn

De Dierencoalitie onderschrijft de uitgangspunten van de staatssecretaris. Daar kan nog beter invulling aan worden gegeven.

De Dierencoalitie heeft in een brief haar reactie gegeven op de Beleidsbrief Dierenwelzijn van 4 oktober 2013.

Allereerst hecht de Dierencoalitie eraan te benadrukken dat zij grote waardering heeft voor de stappen die staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) zet om dierenwelzijn te verbeteren. Te denken valt met name aan de invoering van de positieflijst voor zoogdieren per 1 januari 2014 en het aangekondigde voorstel eind 2014 voor vogels en reptielen.

Ook zijn wij verheugd over het komende verbod op wilde dieren in circussen en het versneld uitfaseren van ingrepen in de pluimveesector.

De uitgangspunten van de staatssecretaris, dat dierenwelzijn belangrijk is en integraal onderdeel van duurzaamheid vormt, kunnen wij ten volle onderschrijven. Dientengevolge zouden zij consequent doorgevoerd moeten worden. Dat gebeurt helaas nog te weinig. In deze brief geven wij aan hoe daar beter invulling aan kan worden gegeven.