Volt

Volt is in 2017 opgericht als Europese politieke partij. Volt Nederland won in 2023 twee zetels in de Tweede Kamer.

Diervriendelijk stemgedrag
Stemgedrag bij diervriendelijke moties sinds het begin van kabinet-Rutte IV (Dier&Recht)

Hoe diervriendelijk stemt Volt?

Sinds 2012 onderzoekt Dier&Recht hoe partijen in de Tweede Kamer stemmen over dierenwelzijn. Daaruit blijkt dat Volt één van de meest diervriendelijke partijen is. Sinds Volt in 2021 in de Tweede Kamer kwam, hebben alleen de Partij voor de Dieren en BIJ1 vaker vóór dierenbescherming en dierenwelzijn gestemd.

Verkiezingsprogramma’s

Volt verkiezingsprogramma 2023

2023

Volt ziet een toekomst voor biologische en natuurinclusieve landbouw, waarin de boer en de natuur elkaar versterken. Dierenwelzijn staat daarin centraal. ‘Dieren zijn levende wezens, met een bewustzijn. Daarom krijgen de belangen van dieren een volwaardige plek in het landbouwbeleid.’ De bio-industrie verdwijnt. Natuurgebieden zoals de Waddenzee krijgen rechten. Volt wil in 2040 klimaatneutraal zijn.

Voorstellen
 • 30 procent van Nederland een natuurfunctie in 2030.
 • Wetlands herstellen om koolstof vast te leggen.
 • Wettelijke status en bescherming voor unieke en cruciale natuurgebieden, zoals de Waddenzee.
 • Juridische status voor rivieren en de natuur.
 • Ecocide strafbaar stellen.
 • Verbod op de handel in stikstofrechten.
 • We planten veel meer bomen en planten in de EU. Zodat we in 2040 niet alleen volledig klimaatneutraal zijn, maar broeikasgassen dan ook actief uit de lucht halen.
 • Boeren met vee helpen om de wolf op een veilige manier te weren.
 • Natuurgebieden over grenzen heen verenigen, zodat er voldoende ruimte komt voor de wolf.
 • Onderzoek naar, en ontwikkeling van, duurzame en natuurvriendelijke vistechniek.
 • Grondgebonden veehouderij, waar geproduceerd wordt in balans met wat het land en omwonenden aan kunnen.
 • Een maximaal aantal dieren per hectare. Dit getal ligt lager in de buurt van natuurgebieden.
 • Verbod op megastallen.
 • Veehouderij binnen een circulaire landbouw: verwerken van reststromen en beheer van blijvend grasland dat niet geschikt is voor akkerbouw.
 • Europese prijsafspraken om een eerlijke prijs voor boeren te garanderen.
 • Europees ecolabel dat duurzaamheidseisen meeneemt en bepaalt wat een eerlijke prijs is voor een product.
 • Voorkomen dat investeringen in technologie leiden tot verdere intensivering van de veehouderij.
 • Belasting op emissies van broeikasgassen en het gebruik van (schadelijke) chemicaliën in de landbouw.
 • Algemene stoffenbalans voor boeren.
 • Landbouwvrijstelling afschaffen, zodat de landbouw net als de rest van Nederland belasting betaalt over winst.
 • Zuiniger gebruik van kunstmest en krachtvoer stimuleren door de kostprijs te verhogen.
 • Precisiebemesting en gebruik van dierlijke mest als standaard.
 • Geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen maakt de teelt van gezonde gewassen zo duurzaam mogelijk en wordt daarom de norm.
 • 30 procent biologische landbouw in 2030.
 • Het aanleggen van houtwallen, stroken met kruiden in plaats van grasland, koolstofvastlegging op boerenland en de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto dragen bij aan een nieuw verdienmodel voor (jonge) boeren.
 • Transport van levende dieren zo veel mogelijk vervangen door het vervoer van vlees of zaad/embryo’s.
 • Maximale vervoersduur verlagen en lang transport van buiten de EU verbieden.
 • Verplicht 20 procent duurzame melk bijmengen.
 • Voedselverspilling stoppen door supermarkten en leveranciers alle natuurlijke producten af te laten nemen die aan de eisen voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit voldoen.
 • Verbod op supermarktaanbiedingen op vlees.
 • Ontwikkeling van kweekvlees en meer plantaardige vormen van proteïnerijke producten.
 • Binnen overheidsorganisaties wordt het gebruik van vegetarische en biologische producten de standaard.
 • Europese heffingen op dezelfde producten die niet duurzaam worden geproduceerd.
 • Europese subsidies inzetten voor natuurbeheer in plaats van voedselproductie per hectare.
 • Geen soja meer uit het regenwoud.
Volt Europees verkiezingsprogramma 2024

2024

Volt wil dierenwelzijn beschermen door langeafstandsvervoer van dieren naar niet-Europese landen en eenzame opsluiting van dieren in de veeteelt te verbieden. Subsidies voor milieu-onvriendelijke landbouw worden afgebouwd. Volt kent gelden liever toe aan regeneratieve landbouw. De partij wil verder bindende Europese en nationale doelen voor het behoud van biodiversiteit, natuurherstelprojecten voor land en water ondersteunen, en inheemse en bestuivende insecten beschermen.