PVV

De Partij voor de Vrijheid (PVV) werd in 2005 opgericht door oud-VVD-Kamerlid Geert Wilders. De PVV won de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 met 37 zetels.

Diervriendelijk stemgedrag
Stemgedrag bij diervriendelijke moties sinds het begin van kabinet-Rutte IV (Dier&Recht)

Hoe diervriendelijk stemt de PVV?

Sinds 2012 onderzoekt Dier&Recht hoe partijen in de Tweede Kamer stemmen over dierenwelzijn. De PVV behoort tot de meest diervriendelijke partijen, en is verreweg de meest diervriendelijke partij op rechts. De PVV stemde vóór strengere straffen voor dierenmishandeling en verscherpt toezicht in slachthuizen, maar tegen hervormingen in de landbouw die zouden leiden tot minder vee.

Verkiezingsprogramma’s

PVV verkiezingsprogramma 2023

2023

De PVV wil af van de ‘bangmakerij’ dat onze natuur en onze leefomgeving op omvallen zouden staan. Het ‘stikstofprobleem’ bestaat niet. De Klimaatwet, het Klimaatakkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan wat de partij betreft ‘direct door de shredder.’ De PVV heeft niet alleen hart voor de boeren en de vissers, maar ook voor de dieren. ‘Dierenmishandelaars verdienen een keiharde aanpak.’

Voorstellen
 • Stikstofregels schrappen, op z’n minst versoepelen. Stikstoffonds schrappen. Geen verplichte uitkoop, geen onteigening.
 • Illegale handelaren, malafide broodfokkers, stropers en trofeejagers dienen net als de plezierjacht hard te worden aangepakt en bestraft – evenals de in- en export, de doorvoer van handel in hieruit verkregen producten.
 • Geen verbod op pulsvisserij.
 • Geef vissers de ruimte; de zee niet volbouwen met windturbineparken.
 • Een goed toekomstperspectief en een eerlijke prijs voor boeren.
 • Verbod op ritueel slachten. Dieren onomkeerbaar bedwelmen vóór de slacht.
 • Nationale voedselvoorziening op één.
 • Hoge boetes, gevangenisstraf, een (levenslang) houdverbod voor recidivisten en een beroepsverbod voor dierenmishandelaars om nog langer met dieren te werken.
 • Uitbreiding dierenpolitie en een professionele Nationale Dierenambulance.
 • Dieren hebben recht op betaalbare, goede veterinaire zorg.
 • Financiële steun aan ouderen met een laag inkomen voor kosten dierenarts.
PVV Europees verkiezingsprogramma 2024

2024

De PVV laat zich niet ‘bang maken’ en wil ‘klimaathysterie’ omzetten in klimaatrealisme. Vanuit Brussel is een ‘tsunami’ aan klimaat- en natuurregels over Nederland uitgestort. ‘Overal in de Europese Unie gaan boeren de straat op om te protesteren tegen beklemmende regelgeving. En terecht.’ De partij wil dat boeren kunnen boeren, vissers kunnen vissen, en mensen normaal kunnen leven. ‘Of je vlees eet, het vliegtuig pakt of een brandstof auto rijdt, dat bepalen we zelf wel. Niet Brussel.’

Het verkiezingsprogramma 2024 bevat geen voorstellen voor dierenbeleid.