Forum voor Democratie

Forum voor Democratie (FvD) werd in 2015 opgericht als denktank en werd in 2017 een politieke partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 won FvD drie zetels.

Diervriendelijk stemgedrag
Stemgedrag bij diervriendelijke moties sinds het begin van kabinet-Rutte IV (Dier&Recht)

Hoe diervriendelijk stemt Forum voor Democratie?

Sinds 2012 onderzoekt Dier&Recht hoe partijen in de Tweede Kamer stemmen over dierenwelzijn. Forum voor Democratie is één van de minst diervriendelijke partijen, onder Rutte IV zelfs dé minst diervriendelijke partij. FvD stemde tegen alternatieven voor dierproeven, tegen cameratoezicht in slachthuizen en — als enige partij — tegen een verbod op het gebruik van stroomstootwapens op dieren.

Verkiezingsprogramma

Forum voor Democratie verkiezingsprogramma 2023

2023

Volgens Forum voor Democratie is er geen ‘klimaatcrisis’. Meer CO₂-uitstoot is juist goed voor bomen en planten. Er is ook geen stikstofprobleem. ‘Inkrimping van de veestapel is onnodig: boeren kunnen gewoon blijven boeren. Het is nergens voor nodig om onze visserij te decimeren.’ Het is voor de partij een teken van beschaving dat we goed omgaan met de dieren in onze leefomgeving.

Voorstellen
 • Het volledige stikstofbeleid van tafel; kritische depositiewaarden, AERIUS en alle reductiedoelstellingen schrappen.
 • Stoppen met rewilding en de natuur openstellen voor recreatie.
 • De bestaande natuur koesteren en beschermen. Geen bomenkap voor ‘natuurherstel’ en biomassa, maar bomen aanplanten.
 • Dieren die leven in omheind gebied, zoals de Oostvaardersplassen, laten verhongeren, is niet aanvaardbaar.
 • Onze jagers zien er zorgvuldig op toe dat enkel overtollig wild wordt geschoten.
 • De bescherming van vee verdient de voorkeur boven het gedogen van de wolf.
 • Afrekenen met EU-belemmeringen die innovatie, zoals pulsvisserij, tegenhouden.
 • Stoppen met het Gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU.
 • Nooit over gaan tot gedwongen onteigening van boeren. Ook geen ‘vrijwillige’ uitkoop van boeren met belastinggeld. Behoud van de agrarische sector als uitgangspunt.
 • Grondgebonden veehouderij stimuleren door vermindering van de regelgeving.
 • Geen ‘eiwittransitie’.
 • Vegetarisch eten mag niet op een misleidende manier naar dieren verwijzen. Dus geen vega kalfsburger maar vega burg.
 • Meer aandacht voor producten van Nederlandse bodem. Verkleinen afstand tussen voedselproductie en consument. Kinderen leren waar ons eten vandaan komt.
 • De maximale gevangenisstraf voor het (ernstig) mishandelen of verwaarlozen van dieren van 3 naar 5 jaar.
 • Levenslang houdverbod voor dierenbeulen.
 • Fokken van dieren met erfelijke aandoeningen, zoals doorgefokte honden, aanpakken.