ChristenUnie

De ChristenUnie is in 2000 voortgekomen uit een fusie van twee kleinere protestante partijen. De partij regeerde mee in de kabinetten-Balkende IV, Rutte III en Rutte IV. In de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 won de ChristenUnie drie zetels.

Diervriendelijk stemgedrag
Stemgedrag bij diervriendelijke moties sinds het begin van kabinet-Rutte IV (Dier&Recht)

Hoe diervriendelijk stemt de ChristenUnie?

Sinds 2012 onderzoekt Dier&Recht hoe partijen in de Tweede Kamer stemmen over dierenwelzijn. De ChristenUnie stemde in de periode-Rutte IV vóór de helft van de moties voor dierenbescherming en dierenwelzijn. Dat was veel meer dan onder het kabinet-Rutte III: toen stemde de ChristenUnie voor maar 15 procent van vergelijkbare moties.

Verkiezingsprogramma’s

ChristenUnie Europees verkiezingsprogramma 2024

2024

De ChristenUnie kijkt met afgrijzen naar misbruik van dieren en verarming van de biodiversiteit. ‘We hebben de verantwoordelijkheid het welzijn van dieren en de rijkdom van de natuur te beschermen.’ Juist Europa heeft daarin volgens de partij een belangrijke rol. ‘Dieren en planten houden zich niet aan grenzen. Waar het gaat om soortenbescherming is een internationale aanpak essentieel.’

Voorstellen
 • Een Europees viskeurmerk dat consumptie van duurzame, lokale (bij)vangst uit eigen wateren stimuleert.
 • Dieren in de veehouderij met zorg behandelen en zoveel mogelijk diereigen gedrag laten vertonen.
 • Vervoer van vlees in plaats van levende dieren aanmoedigen. Maximum transportduur van 4 uur voor levend slachtvee.
 • Streven naar een meer extensieve landbouwsector, met een kleinere veestapel en minder veevoer van ver.
 • Voedsel produceren binnen de EU in gebieden die daar het beste voor geschikt zijn.
 • Brussel zet de stip op de horizon, boeren en vissers kiezen zelf welke soort duurzame bedrijfsvoering bij hen past.
 • Boeren en vissers belonen voor verbeteringen op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit.
 • Maatregelen om meer duurzaam, gezond, plantaardig eten te stimuleren.
 • Voor een toekomstbestendige landbouw zal de ‘van boer tot bord’-strategie onverkort moeten worden uitgevoerd.
 • Op al het voedsel wordt duidelijk vermeld waar het vandaan komt, zodat de consument kan kiezen voor lokaal.
 • Negatieve effecten van voedsel, zoals schade aan milieu en klimaat, moeten in de prijs van producten worden meegenomen.
 • Een EU-breed duurzaamheidslabel kan helpen om duurzame landbouwproducten te stimuleren
 • Voedselverspilling aanpakken door aan lang houdbare producten geen houdbaarheidsdatum te koppelen.
 • Import van voedsel en veevoer houden aan dezelfde eisen van dierenwelzijn, emissies, biodiversiteit, milieu-, voedselveiligheid en mensenrechten als gelden binnen de EU.