Overheid heeft cruciale rol in vermindering vlees- en zuivelconsumptie

Beleid is gericht op het aanmoedigen van plantaardige voeding, niet op het ontmoedigen van de consumptie van dierlijke producten.

Het nieuwe half-om-half: Niet alleen meer plantaardig maar ook minder dierlijk

De overheid doet te weinig om de consumptie van vlees en zuivel terug te dringen. Onderzoek van strategisch consultancybureau NewForesight toont aan dat het voedselbeleid van marktpartijen en overheid voornamelijk is gericht op de toename van plantaardige consumptie. Er is nauwelijks aandacht voor de vermindering van dierlijke producten zoals vlees, vis en zuivel. De gestelde doelen voor een meer plantaardig voedselpatroon vragen om meer daadkracht van de overheid.

NewForesight onderzocht de afname van de consumptie van dierlijke producten in het kader van de Nederlandse eiwittransitie. Een afname in de consumptie van vlees, vis en zuivel heeft een positieve impact op het klimaat, dierenwelzijn en volksgezondheid. Volgens overheidsdoelstellingen moeten in 2030 de helft van alle geconsumeerde eiwitten in Nederland plantaardig zijn. Op dit moment is 43 procent plantaardig.

Actieve rol overheid noodzakelijk

De overheid kan een aantal maatregelen nemen om die consumptiedoelen te bereiken. Zij kan bijvoorbeeld het bedrijfsleven stimuleren en lokale overheden faciliteren om stappen te zetten. Ook is er een heldere visie nodig die duidelijkheid biedt aan stakeholders. Daarnaast moet de overheid actief inzetten op de afbouw van dierlijke consumptie, en niet alleen de opbouw van plantaardig stimuleren. FinanciĆ«le prikkels kunnen de opbouw van plantaardig en de afbouw van dierlijk stimuleren. 

‘Zowel de overheid als het bedrijfsleven hebben een rol te spelen om de transitie te versnellen,’ zegt Lucas Simons, CEO van NewForesight.

Dit onderzoekt schijnt een licht op de overheidsinterventies om de transitie naar de volgende fase te brengen.

Gebrek aan politieke daadkracht zorgt voor stagnatie

Volgens het rapport ligt het debat over een afname van vlees en zuivel maatschappelijk en politiek zeer gevoelig. Politici, beleidsmakers en overige stakeholders zijn terughoudend over dit onderwerp en daardoor komen voorstellen voor regelgeving en beleid niet van de grond. Ook waarschuwt het rapport voor de beperkte samenwerking tussen de verantwoordelijke ministeries en het ontbreken van een eenduidige missie en visie van de overheid op dit gebied.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de betrokken organisaties van de Dierencoalitie: World Animal Protection Nederland, Varkens in Nood en Compassion in World Farming Nederland in samenwerking met Transitiecoalitie Voedsel en ProVeg.