Over de Dierencoalitie

De Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland is een samenwerkingsverband van 16 dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De organisaties hebben een gezamenlijke achterban van meer dan een half miljoen leden en donateurs. De Dierencoalitie ondersteunt deze dierenbeschermingsorganisaties in Den Haag, met als doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. De Dierencoalitie is niet gelieerd aan een politieke partij.

De Dierencoalitie werd in 2006 opgericht als Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland naar aanleiding van het voornemen van de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren te vervangen door een Wet dieren. Niet de bescherming, maar de productie en het gebruik van dieren zou in de nieuwe wet centraal staan. De Dierencoalitie was onaangenaam verrast over dit voornemen en meent dat dieren wettelijk tegen commerciële uitbuiting, willekeur, onverschilligheid en agressie van mensen dienen te worden beschermd.

Om de Dierencoalitie te ondersteunen in haar werk en activiteiten is in 2021 de Stichting Ondersteuning Dierencoalitie opgericht.

Ons team

De Dierencoalitie wordt aangestuurd door Sandra Beuving en bestaat verder uit twee public affairs medewerkers. Wij werken samen met de 16 organisaties voor een betere borging van dierenwelzijn in wetgeving en beleid.

Sandra Beuving

Leden

Deze 16 dierenbeschermings- en dierenwelzijnsorganisaties vormen samen de Dierencoalitie.

Logo’s

Download de logo’s van de Dierencoalitie.

Dierencoalitie

Zonder tekst

Dierencoalitie logo

Download

Leden

Alle leden

Logo's organisaties Dierencoalitie

Download