World Animal Protection

World Animal Protection logo
Download logo

De visie van World Animal Protection is een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid stopt.

Al ruim 30 jaar brengt World Animal Protection (voorheen WSPA) dierenwelzijn onder de aandacht. We concentreren ons met name op gebieden in de wereld waar weinig of helemaal geen maatregelen worden genomen om dieren te beschermen. Het werk van World Animal Protection is voornamelijk gericht op vier belangrijke domeinen van dierenwelzijn:

  1. Gezelschapsdieren: Verantwoordelijk huisdierbezit, humane opvang van zwerfdieren en het voorkomen van wreedheden.
  2. Commerciƫle uitbuiting van wilde dieren: Het tegengaan van fokken, wreed behandelen en het doden van wilde dieren voor voedingsmiddelen of andere producten.
  3. Dieren voor consumptie: Vee-industrie, lange-afstandstransporten en het slachten van dieren voor de consumptie.
  4. Noodhulp aan dieren bij rampen: Zorg dragen voor dieren die lijden vanwege natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen en daarmee de bestaansmiddelen van de bevolking veilig stellen.

Onze missie is wereldwijd dieren beschermen.