Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren logo
Download logo

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren bestrijdt dierenleed al sinds 1867. Niet alleen als het kwaad is geschied, maar ook preventief door voorlichting te geven over het natuurlijke gedrag, de aanschaf en de verzorging van huisdieren. Want hoe goed hun bedoelingen ook zijn, veel eigenaren zijn zich nauwelijks bewust van de natuurlijke behoeften van hun dier. En dan gaat het fout: dieren worden behandeld alsof het mensen zijn, ze krijgen verkeerde voeding, hebben lichamelijke klachten, verpieteren eenzaam in een hokje of ze gaan van ellende afwijkend gedrag vertonen.

De Sophia-Vereeniging ruimt misverstanden uit de weg door middel van voorlichtende projecten en campagnes. Met publiekscampagnes en politieke lobby zet zij zich in voor betere wetgeving voor huisdieren en een strenge controle hierop. De belangen van de dieren zelf, en niet die van hun eigenaren, staan daarbij voorop. Het uiteindelijke doel van de Sophia-Vereeniging is een samenleving waarin dieren naar hun eigen aard met mensen kunnen leven. Pas dan komt er een einde aan het vaak onzichtbare leed dat huisdieren wordt aangedaan.