Rechten voor al wat leeft

De Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft” is tegen de intensieve veehouderij (w.o. ook de kalkoenen-, de konijnen- en eendenfokkerijen), en wijst ook op de misstanden bij de veetransporten en slachtmethoden. De belangengroep is tegen onnodige dierproeven t.b.v. de farmaceutische en cosmetische industrie en oorlogsdoeleinden, tegen de bontindustrie, tegen de plezierjacht, de “sport”visserij en tegen alle vormen van vermaak met dieren die ten koste gaan van het welzijn van het dier.

Doelstellingen:

  • Keuzemogelijkheden bevorderen voor de consument, zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld een keuze te doen die mens, dier en milieu ten goede komt.
  • Trachten wettelijke voorschriften en besluiten die zijn opgesteld in het belang van het dierenwelzijn te laten naleven, zoals die staan in o.a. de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, de Flora- en Faunawet, het Besluit Doden Dieren.
  • Streven naar aanpassing van die wettelijke voorschriften en besluiten die t├ęgen het dierenwelzijn ingaan.

Wat wij bereikt hebben:

  • Het scharrelei (v.a. 1975) was onze eerste grote overwinning op de legbatterij. “Rechten voor al wat leeft” is vertegenwoordigd in het bestuur van het CPE (Controlebureau Pluimvee, Eieren en Eiproducten), dat o.a. de controle op de echtheid van scharreleieren uitvoert.
  • In 1978 introduceerde “Rechten voor al wat leeft” het scharrelvarkensvlees.
  • Het castreren van biggen is door onze tientallen-jaren-aanhoudende inspanningen eindelijk op de politieke agenda gekomen en regelmatig onderwerp van gesprek en van onderzoek naar oplossingen geworden.

Website: www.animalfreedom.org/paginas/informatie/rvawl.html
Website: www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl