International Fund for Animal Welfare

International Fund for Animal Welfare logo
Download logo

Het International Fund for Animal Welfare (IFAW) werkt al vijftig jaar aan het bevorderen van dierenwelzijn met projecten in meer dan veertig landen. Dat doen we door het beschermen van dieren die door wreedheden van mensen of door andere oorzaken dreigen te verdwijnen, door het bieden van noodhulp en door dierenwelzijn wereldwijd zoveel mogelijk in beleid te verankeren.

Op basis van wetenschappelijke kennis, gecombineerd met jarenlange ervaring in het veld, laat het IFAW laat zien dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen gezonde populaties, leefgebieden en het welzijn van individuele dieren.

Om onze visie, een wereld waarin dieren respect en bescherming genieten, waar te maken, volgen we kernbeginselen binnen onze projecten en ons lobbywerk om ervoor te zorgen dat dieren beter beschermd worden door beleid, overheid en maatschappij:

  • De intrinsieke waarde van dieren moet worden erkend, evenals het feit dat dieren wezens zijn met gevoel en bewustzijn;
  • Beleid zou gebaseerd moeten zijn op wetenschappelijk verantwoorde en de ethische behandeling van dieren;
  • Besluiten over natuurbehoud moeten worden genomen met ecologische en biologische duurzaamheid en het voorzorgsbeginsel in gedachten.

In Nederland is het IFAW onlangs een uniek project gestart waarin huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld worden opgevangen. Vrouwen met huisdieren stellen hun vlucht vaak met maanden uit, omdat er in de opvang geen plek voor het huisdier is. In samenwerking met vrouwenopvanglocaties door het hele land zorgt ‘Blijf van mijn Dier’ dat dieren in het hulpverleningstraject niet worden vergeten en tijdelijk kunnen worden opgevangen in gastgezinnen.