Eyes on Animals

Eyes on Animals logo
Download logo

Stichting Eyes on Animals is een organisatie die haar thuisbasis in Nederland heeft, maar in heel Europa werkzaam is en zich inzet om het leed van landbouwdieren te reduceren.

Zij inspecteren veemarkten, verzamelplaatsen, slachthuizen en veetransporten in Europa en landen die aan Europa grenzen. Vervolgens rapporteren zij het constateren van misstanden aan overheden, wetshandhavers, de industrie zelf en zo nodig de media.

Eyes on Animals gelooft in de kracht van dialoog en verandering van binnenuit. Zolang de vee-industrie bestaat, kunnen kleine verbeteringen in de dagelijkse praktijk het leed verzachten voor miljoenen individuele dieren.

Dat doen ze bijvoorbeeld door:

  • Het internationaal geven van workshops dierenwelzijn aan veewagenchauffeurs.
  • Snelwegpolitie en veeartsen in EU landen te trainen zodat ze beter kunnen controleren en handhaven.
  • Te lobbyen bij de politiek voor betere wetgeving en effectieve handhaving.
  • Samen te werken met andere dierenwelzijnsorganisaties in binnen- en buitenland.
  • En gevraagd of ongevraagd advies te geven wanneer zij dat noodzakelijk achten in het belang van het dier.