De Faunabescherming

De Faunabescherming logo
Download logo

Stichting De Faunabescherming is een vrijwilligersorganisatie die geen subsidies ontvangt. Deze stichting wordt geheel gefinancierd door middel van donaties en giften. Sinds 1976 behartigt De Faunabescherming (vroeger genoemd Stichting Kritisch Faunabeheer) de belangen van in het wild levende dieren, met als doel een ethisch en wetenschappelijk verantwoord faunabeleid. Dat betekent dat alle in het wild levende dieren in beginsel volledig moeten worden beschermd. Er kan alleen een uitzondering op deze bescherming worden gemaakt als algemeen aanvaarde maatschappelijke belangen in het geding zijn. Er moet dan sprake zijn van belangrijke schade aan gewassen of vee, gevaar voor de openbare veiligheid of bedreiging van de volksgezondheid. In dat geval dient te worden gekozen voor de minst ingrijpende maatregelen. Het doden van dieren dient te worden beschouwd als de allerlaatste maatregel.

Als organisatie die exclusief voor de belangen van in het wild levende dieren opkomt, vormt De Faunabescherming een deskundige gesprekspartner voor politiek en overheid. De stichting houdt continu de vinger aan de pols en draagt alternatieven aan voor de jacht. Zo probeert de stichting er alles aan te doen om het welzijn van in het wild levende dieren te verbeteren, bepleit zij een zo spoedig mogelijk verbod op alle vormen van plezierjacht en een verbetering van de wetgeving.