Comité Dierennoodhulp

Comité Dierennoodhulp is een stichting die actie voert om dieren in nood of die in nood dreigen te komen te helpen.

Daarbij willen wij werken aan een mentaliteitsverandering bij mensen ten opzichte van dieren. Door middel van actie en publiciteit wil het misstanden met dieren aan de kaak stellen. Het Comité vindt dat dieren net als mensen recht op een eigen leven hebben in zo natuurlijk mogelijke omstandigheden en het verdienen om met respect behandeld te worden.

Website: www.comitedierennoodhulp.nl