CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Comité Anti Stierenvechten International logo
Download logo

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is de grootste organisatie ter wereld die zich exclusief richt op het bestrijden van het stierenvechten en wrede fiestas (‘dorpsfeesten’) waarbij stieren en andere dieren worden misbruikt. Wij willen zo snel mogelijk een einde maken aan deze dierenmishandeling.

CAS International heeft haar werkzaamheden onderverdeeld in projecten, samengesteld op basis van intensief onderzoek en gesprekken met zusterorganisaties in alle stierenvechtlanden. Onze werkzaamheden omvatten onder meer:

  • We lobbyen bij de Europese Unie en bij nationale en lokale overheden in Europa en Latijns-Amerika.
  • We lobbyen bij lokale politici om ze ervan te overtuigen het stierenvechten af te schaffen en doen daarvoor onderzoek, zoals het houden van opiniepeilingen, om te laten zien hoe de bevolking over het stierenvechten denkt (altijd is de meerderheid tegen het stierenvechten).
  • We verzoeken sponsors van stierengevechten, zoals bedrijven die er reclame maken, om deze bloederige industrie niet meer te steunen. We vragen gemeenten, provincies en deelstaten in de stierenvechtlanden om zich stierenvechtvrij te verklaren.
  • We zorgen ervoor dat de stierengevechten niet worden geëxporteerd naar nieuwe landen buiten de landen waar nu stierengevechten worden georganiseerd.
  • We proberen kinderen en jongeren te vrijwaren van de stierengevechten door actief te lobbyen bij overheden om de minimum leeftijden van toegang wettelijk vast te stellen en we willen de stierenvechtindustrie de toegang tot de educatieve instellingen ontzeggen.
  • We onderhouden een wereldwijd netwerk van circa 100 organisaties dat zich inzet tegen het stierenvechten, zodoende zijn wij voortdurend in contact met andere dierenbeschermingsorganisaties om gezamenlijk tegen de stierengevechten te kunnen strijden.
  • We organiseren conferenties en andere bijeenkomsten over stierengevechten en andere onderdelen van dierenbescherming.

Daarnaast geven we voorlichting aan het Nederlandse, Belgische en internationale publiek over de wreedheid van stierengevechten en fiestas met dieren. Op deze manier hopen wij dat zij nooit evenementen bezoeken waarbij stieren, paarden en andere dieren worden mishandeld en/of gedood.