Oproep aan Tweede Kamer: Help de dieren nu

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over dierenwelzijn.

Volgende week, woensdag 7 februari, vergadert de Tweede Kamer over dierenwelzijn. Dat is de hoogste tijd, want in Nederland leven er miljoenen dieren onder erbarmelijke omstandigheden. Daarom roept de Dierencoalitie politici op de dieren niet in de steek te laten.

Dieren zijn wezens met gevoel en een intrinsieke waarde. Ze dienen met respect te worden behandeld en beschermd te worden tegen onrecht en uitbuiting. Steeds meer mensen erkennen dat en vinden het belangrijk dat het dierenwelzijn geborgd is in beleid en wet- en regelgeving. Desondanks zit een groeiend aantal dieren opgepropt in gesloten stallen in de vee- en visindustrie, worden vissen en zeezoogdieren bedreigd door vervuiling en visserij, en bij huisdieren lijkt de politieke discussie vooral te gaan over ‘gevaarlijke honden’ en bijtincidenten.

De Dierencoalitie dringt bij de Tweede Kamer op diervriendelijke maatregelen, namelijk:

  • Stel een positieflijst op voor zoogdieren, reptielen, amfibieën en vogels.
  • Stop het dierenleed op nertsenfokkerijen.
  • Verbied CO₂ bedwelming bij varkens.
  • Maak een einde aan het dierenleed bij het vangen van kippen voor transport.
  • Stop het transport met jonge kalfjes.
  • Geen vermaak met dieren meer.
  • Voer een verbod in op het levend koken van kreeften en krabben.
  • Verbied het fokken van dieren op uiterlijke kenmerken.
  • Bescherm walvissen en andere zeedieren tegen aanvaringen en vervuiling, zoalsplastic, visnetten en lawaai onder water.
  • Verbied het houden van dolfijnen in gevangenschap.