Open brief aan Ineke van Gent over het gebruik van een haan in Kallemooi

De Dierencoalitie roept Schiermonnikoog op om geen levende haan meer te gebruiken in Kallemooi.

Geachte mevrouw Van Gent,

De Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van dierenwelzijnsorganisaties met een achterban van ruim een half miljoen donateurs, heeft met teleurstelling vernomen dat ook dit jaar tijdens Pinksteren een levende haan drie dagen, op 18 meter hoogte in een mand aan een mast gehangen wordt.

De betrokken organisaties binnen de Dierencoalitie zijn van mening dat het welzijn van de desbetreffende haan ernstig wordt aangetast en achten het gebruik van dieren, enkel voor het publiekelijke vermaak, niet meer van deze tijd. Het ophijsen en opsluiten van een haan in een mand, zonder dat rekening wordt gehouden met de fysiologische en ethologische behoeften van een dier, is rechtstreeks in strijd met de Wet dieren en het Besluit houders van dieren.

De Dierencoalitie sluit zich aan bij het voorstel van Karen Soeters van Animals Today om, in plaats van een levende haan, kinderen binnen het primair onderwijs een haan te laten tekenen en deze in de mand te stoppen. Het integreren van een tekenwedstrijd in een thematisch project voor lokale scholen uit de omgeving ziet de Dierencoalitie bij uitstek als een kans om de toekomstige generatie te leren dat de omgang met dieren respectvol dient te zijn. Daarbij worden lokaal cultuurhistorische waarden benaderd vanuit een duurzaam en diervriendelijk perspectief. Iets wat u als GroenLinks-boegbeeld toch zeker moet aanspreken.

Wij vertrouwen erop dat dit voorstel binnen de coalitie besproken zal worden en dat dit zal leiden tot een fundamentele herziening in het beleid ten aanzien van het gebruik van dieren ter vermaak van mensen. Graag ontvangen wij vóór Pinksteren een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

De betrokken organisaties binnen de Dierencoalitie