Nieuwe Natuurwet: Meer ambitie gewenst!

Pluspunt is dat de intrinsieke waarde van de natuur wordt opgenomen. Onduidelijk is nog wat dat betekent voor dieren.

Deze week maakte staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) haar voorstel bekend voor een nieuwe Natuurwet. Dat lijkt een duidelijke verbetering ten opzichte van het voorstel van haar voorganger, Henk Bleker (CDA). Pluspunt is bijvoorbeeld dat de intrinsieke waarde van de natuur — en dus ook van dieren — in de wet is opgenomen, iets waar de Dierencoalitie zich sterk voor heeft gemaakt.

Maar de doorvertaling van dit principe laat nog te wensen over. Zo is het onduidelijk in hoeverre de voorgestelde regels daadwerkelijk de plezierjacht zullen terugdringen. Ook is er voornamelijk aandacht voor afschot van exoten, in plaats van voor preventie.