Na 22 jaar een positieflijst voor huisdieren

De Dierencoalitie verwelkomt het besluit, dat reguleert welke dieren in huis mogen worden gehouden.

Vanaf 1 februari is in Nederland de huisdierenlijst voor zoogdieren, ofwel de positieflijst, van kracht. Een nieuw besluit dat bepaalt welke dieren geschikt zijn als huisdier of alleen onder strikte voorwaarden gehouden mogen worden. Alleen dieren die op deze lijst staan, mogen thuis worden gehouden.

Voor de Dierencoalitie is dit een enorme mijlpaal. De aangesloten dierenwelzijnsorganisaties zetten zich al 22 jaar in voor dit besluit.

Directeur David van Gennep van Stichting AAP:

We zijn heel blij met deze lijst. AAP wordt op dagelijkse basis geconfronteerd met eigenaren die van hun exotische huisdier af willen, omdat het dier een slecht doordachte, impulsieve aankoop was. Wasberen, stinkdieren en zelfs rolstaartberen: je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt bij ons aangemeld. De situatie is zo ernstig dat de vraag naar opvang beduidend hoger ligt dan de capaciteit van opvangcentra. Door de huisdierenlijst verwachten we dat het welzijn van de dieren verbetert.

Of een diersoort geschikt is als huisdier, wordt vastgesteld aan de hand van een methode die is ontwikkeld door de Universiteit Wageningen. De Dierencoalitie steunt dit systeem vanwege zijn wetenschappelijke basis. Bovendien is dierenwelzijn één van de hoofdcriteria bij de evaluatie van de verschillende diersoorten.

Natuurlijk blijft er altijd nog iets te wensen over. Met name de lijst van dieren die onder specifieke omstandigheden gehouden mogen worden, roept nog wat vragen op. Van Gennep legt uit:

De richtlijnen voor het houden van bijvoorbeeld een steppezebra zijn erg specifiek. Het lijkt me voor eigenaren bijna onhaalbaar om hieraan te voldoen. Maar de lijst is een hartstikke goede stap.

De positieflijst is nog niet volledig. Nog niet alle zoogdiersoorten zijn beoordeeld, dat gaat de komende maanden gebeuren. Mensen die al een dier bezitten dat niet op de positieflijst komt, mogen dat dier houden tot het overlijdt — mits ze er niet mee fokken of handelen.