Maatschappelijke organisaties pleiten voor vermindering consumptie dierlijke eiwitten

Minder consumptie van dierlijke eiwitten is goed voor onze gezondheid, het klimaat, milieu en dierenwelzijn.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse visie op wereldwijde voedselzekerheid. Een brede coalitie van o.a. Wemos, Milieudefensie, Both Ends, Voedsel Anders, Actionaid, Hivos, Ileia, ETC en de Dierencoalitie roept de politici op om in te zetten op een vermindering van de consumptie van dierlijke eiwitten in Westerse landen als belangrijke maatregel voor wereldwijde voedselzekerheid.

Ook pleiten de organisaties voor inzet op agro-ecologie in plaats van dieronvriendelijke, niet-duurzame industriële landbouwmethoden.

De productie van dierlijke eiwitten is bijzonder belastend voor het klimaat. De minister en de staatssecretaris onderkennen dat,

met de toename van de welvaart in de wereld [ook] de vraag naar dierlijke eiwitten toe[neemt], waardoor de veehouderij sterk zal groeien en daarmee haar relatief grote druk op natuurlijke hulpbronnen

Die grote druk wordt in de literatuur ruimschoots bevestigd: twee derde van de landbouwgrond wordt gebruikt voor begrazing of de productie van voedergewassen voor de veehouderij. Een derde van alle calorieën die wereldwijd worden geproduceerd en de helft van alle plantaardige eiwitten worden gevoerd aan landbouwdieren. Volgens de UNEP staat het verlies aan calorieën, door granen als diervoeder te gebruiken in plaats van voor menselijke consumptie, gelijk aan de jaarlijkse caloriebehoefte van meer dan 3,5 miljard mensen.

Ook vanuit voedingskundig oogpunt is het (gedeeltelijk) vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten wenselijk, want gezonder. Het RIVM bevestigde dat onlangs.

Net als de VN Special Rapporteur on the right to food Hilal Elver, pleiten de organisaties er daarom voor dat Westerse landen, met Nederland voorop, de eigen consumptie en productie van dierlijke eiwitten terugbrengen, verduurzamen en deels vervangen door plantaardige eiwitten. Daarmee geven de landen tevens het goede voorbeeld aan opkomende economieën, die de trend van toenemende vleesconsumptie via bewustwordingsprojecten binnen de perken zouden kunnen houden.