Laat dieren niet aan hun lot over bij rampen

Dierenorganisaties vragen de politiek om betrokken te worden bij noodhulp aan dieren bij rampen.

Dierenhulporganisaties roepen de politiek op om noodhulp aan dieren bij rampen op te laten nemen in lokale verkiezingsprogramma’s. Met de overstromingen in Limburg nog vers in het geheugen en de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is dit in de ogen van dierenhulpverleners een belangrijk onderwerp.

Schrijnende beelden van verdrinkende of zelfs afgeschoten koeien bereikten afgelopen zomer de media; dieren die geëvacueerd werden met hun baasje, een ondergelopen zorgboerderij, verdronken vogels in volières, en wilde dieren die wanhopig droge grond zochten. In een enquête van Veiligheidsregio Noord-Limburg gaf 16 procent van de huishoudens aan (deels) niet te zijn geëvacueerd omdat ze hun huisdieren niet wilden achterlaten.

Dieren vallen buiten de boot

Hoewel er een wettelijke zorgplicht bestaat voor dieren in nood, zowel voor gehouden als wilde dieren, is dit nog onvoldoende uitgewerkt in beleid en plannen rond rampen. Daarom trekken de dierenhulpverleners aan de bel.

Hoewel er gemeenten en veiligheidsregio’s zijn die wel al afspraken hebben gemaakt met dierenhulporganisaties, gebeurt dit niet op eenduidige wijze en ook niet altijd voor álle soorten dieren. Zo vallen wilde dieren vaak buiten de boot als er een ramp uitbreekt. Daarom zou dit onderwerp in alle bestuurslagen beter georganiseerd moeten worden.

Handreiking

De dierenhulporganisaties helpen daar graag bij en hebben hiervoor een handreiking Red dieren bij rampen ontwikkeld die overheden kunnen gebruiken.

Sabine Zwiers, woordvoerder van IFAW licht toe:

In Nederland kennen we een professionele organisatie van dierenhulpverlening. Deze mensen staan klaar om de brandweer te helpen bij haar wettelijke taak om dieren te redden. Ze kunnen dieren evacueren en vervoeren, eerste hulp verlenen, opvang organiseren en coördineren voor geëvacueerde huisdieren of gewonde dieren, vermiste en gevonden dieren registreren en weer herenigen met hun baasje. Ook kunnen ze helpen met bijvoorbeeld het opruimen kadavers. Hiervoor is nodig dat hulp aan dieren bij rampen wordt opgenomen in beleid en crisisplannen en er officiële afspraken worden gemaakt met dierenhulporganisaties.