Kieswijzer toelichting

De Dierenkieswijzer presenteert stellingen die zijn gebaseerd op amendementen die de afgelopen jaren in het Europese Parlement in stemming zijn gebracht. De stellingen bevatten niet de letterlijke tekst van het amendement, maar zijn herschreven om het standpunt van partijen begrijpelijk te maken. Voor de variëteit zijn sommige stellingen omgedraaid en beweren daarmee het tegenovergestelde van het amendement. De data zijn verzameld via Votewatch, die de plenaire stemmingen van de EU bijhoudt.

De amendementen zijn geselecteerd op basis van beeldbepalende en actuele thema’s. De resultaten in deze kieswijzer komen overeen met hoe Europarlementariërs daadwerkelijk hebben gestemd. Het stemgedrag van politieke partijen hoeft niet overeen te komen met de standpunten die de partij zegt in te nemen. Om zo goed mogelijk de standpunten weer te geven, hebben wij alle politieke partijen gevraagd hun stemgedrag toe te lichten. Een aantal politieke partijen heeft hierop gereageerd. Kijk dus vooral naar de toelichting van een partij om een volledig beeld te krijgen.

Er zijn ook politieke partijen die nog geen zetel in het Europees Parlement hebben, zoals Forum voor Democratie en Denk. Deze partijen zijn daarom niet meegenomen worden in deze kieswijzer. De partijen hebben ook niet gereageerd op de stellingen.

Hieronder vindt u een overzicht van de amendementen waar de stellingen op zijn gebaseerd.

Stelling 1: amendement 22

Stelling 2: amendement 18

Stelling 3: amendement 2

Stelling 4: amendement 3

Stelling 5: amendement 21

Stelling 6: amendement 2

Stelling 7: amendement 17

Stelling 8: amendement 23

Stelling 9: amendement 42

Stelling 10: amendement 16

Stelling 11: amendement 25

Start de kieswijzer!