Inbreng van CDON aan de maatschappelijke dialoog megastallen

In de visie van de CDON zijn megastallen een doodlopende weg.

Voorafgaande aan onze deelname aan de maatschappelijke dialoog over megastallen, heeft de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) haar standpunt toegelicht in een brief aan gespreksleider Hans Alders.

In toenemende mate staat de steeds verdergaande schaalvergroting in de veehouderij ter discussie. De CDON vindt dat het is tijd is om de vee-industrie te herzien en hoopt dat een maatschappelijke dialoog over de toekomst van productie en consumptie van dierlijke producten in het algemeen en megastallen in het bijzonder daartoe zal bijdragen.

In de visie van de CDON zijn megastallen een doodlopende weg. Industrialisering en schaalvergroting van de ‘productie’ van dieren zijn een race to the bottom met dramatische gevolgen voor dierenwelzijn, de gezondheid van mens en dier alsmede voor milieu, natuur en landschap.