Consultatie over de Corporate Governance Code

In het conceptvoorstel ontbreekt elke verwijzing naar dierenwelzijn.

Tot en met vandaag loopt er een consultatie over de herziening van de Corporate Governance Code. Deze code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice-bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover naar aandeelhouders. De Dierencoalitie heeft in de consultatie gereageerd op het conceptvoorstel.

Een eigentijdse Corporate Governance Code dient de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen te borgen. Het huidige voorstel schiet volgens de Dierencoalitie tekort. Risico’s die bedrijfsactiviteiten hebben voor de maatschappij, blijven onderbelicht. Met name ontbreekt in het voorstel elke verwijzing naar dierenwelzijn.