Laat de dieren niet schieten!

De Faunabescherming roept de PvdA op om woord te houden.

Als onderdeel van de nieuwe Wet natuurbescherming zou de plezierjacht worden verboden. De PvdA lijkt haar standpunt onder druk van de VVD echter te herzien. Dat terwijl er brede steun in de Tweede Kamer is om de plezierjacht af te schaffen.

De Faunabescherming roept de PvdA op om woord te houden. Klik hier om hen te steunen.