Brief aan de Tweede Kamer over handelsbevordering van verboden veehouderijsystemen

Verleen geen steun aan bedrijven die veehouderijsystemen verkopen die in Nederland verboden zijn.

Donderdag 7 april overlegt de Tweede Kamer over economische missies en handelsbevordering. Ook voor dieren is dit een relevant onderwerp.

Er zijn namelijk Nederlandse ondernemers die in het buitenland houderijsystemen toepassen of verkopen die hier niet door de beugel kunnen. Dit is zeer onwenselijk, zowel voor het welzijn van dieren in het buitenland als voor de concurrentiepositie van veehouders in Nederland.

Om te voorkomen dat de Nederlandse overheid (in)direct bijdraagt aan dierenleed, moeten dit soort bedrijven worden uitgesloten van economische missies en andere handelsbevorderende activiteiten. Dat nu niet gewaarborgd. In het IMVO kader economische missie wordt bedrijven alleen gevraagd zich aan OESO-richtlijnen te houden. OESO-richtlijnen schrijven weer voor dat bedrijven zich aan lokale wet- en regelgeving houden. Ook stelt deze geen dierenwelzijnseisen.

De in maart door de OESO en FAO gepresenteerde Guidance on responsible agricultural supply chains biedt mogelijk uitkomst.