Nieuwe Natuurwet bedreigt natuur in Nederland

Economische belangen krijgen voorrang op het beschermen van natuur.

De Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties zijn het fundamenteel oneens met de voorgestelde Wet natuur van staatssecretaris Henk Bleker (CDA). Economische belangen krijgen voorrang op het beschermen van natuur. Dat vinden de organisaties de wereld op z’n kop. Een Wet natuur moet de natuur beschermen, niet beschadigen.

In het dichtbevolkte Nederland zou de natuur ruimhartig en robuust moeten wordt beschermd. In de nieuwe Natuurwet van staatssecretaris Bleker is natuurbehoud een vervelende maatschappelijke verplichting in plaats van een bevlogen verantwoordelijkheid.

De nieuwe wet voldoet niet aan de internationale afspraak dat de achteruitgang van biodiversiteit een halt wordt toegebracht. Net als de Raad van State vorige week concludeerde bij de crisis- en herstelwet, is er met het wetsvoorstel van Bleker een reëel risico dat de natuur onomkeerbare schade wordt toegebracht.

Streven naar eenvoud

De nieuwe Wet natuur is bedoeld om drie goede natuurwetten (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet) samen te voegen.

Dit streven naar een eenvoudige en duidelijke wet hebben natuurorganisaties altijd gesteund. Met de ontwerp-Wet natuur gaat Bleker echter een geheel andere richting uit, namelijk het systematisch uitkleden van natuurbescherming tot het Europese minimum.

Negatieve reacties

Nagenoeg alle Nederlandse natuurbeschermingsorganisaties wijzen het wetsvoorstel af:

 • Natuurmonumenten
 • Vogelbescherming Nederland
 • De12Landschappen
 • De Natuur en Milieufederaties
 • Avalon
 • Natuur&Milieu
 • Nederlandse Vereniging van Dierentuinen NVD
 • Europese Vereniging van Dierentuinen EAZA
 • Zoogdiervereniging
 • Vereniging Kust&Zee (EUCC)
 • KNNV
 • CML
 • Diergaarde Blijdorp
 • Stichting Trésor
 • Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
 • University of Amsterdam
 • Stichting De Noordzee
 • Waddenvereniging
 • Landschapsbeheer Nederland
 • Carmabi Both ENDS
 • Greenpeace
 • Milieudefensie
 • Coalitie DierenWelzijnsorganisaties Nederland CDON (23 organisaties)
 • De Vlinderstichting
 • EIS Floron
 • Goois Natuurreservaat
 • RAVON
 • Soortenbescherming Nederland
 • Stichting Duinbehoud

Ook wetenschappers laken het gebrek aan visie en onderbouwing in het wetsvoorstel. Volgens de natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, die donderdag met Bleker in overleg gaan, geeft dat alle reden om de wet te heroverwegen.