Brief aan de Tweede Kamer over internationaal diervriendelijk ondernemen

De Dierencoalitie roept Kamerleden op om dierenwelzijn mee te nemen in afspraken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De Dierencoalitie roept in een brief aan de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op om daarin ook het welzijn van dieren te borgen.

De Nederlandse overheid stelt nog geen dierenwelzijnseisen bij steun aan bedrijven in het buitenland. Ook worden er dieronvriendelijke projecten gefinancierd en wordt dierenwelzijn nauwelijks geborgd in IMVO-convenanten.