Twee op de drie kiezers weegt dierenwelzijn mee in stemkeuze

Langeafstandstransporten van vee zijn voor kiezers dierenwelzijnsprobleem nummer één.

Een ruime meerderheid van de kiezers — 67 procent — laat dierenwelzijn meewegen in zijn of haar stem op 9 juni. Tevreden over het dierenwelzijnsbeleid van de afgelopen kabinetsperiode zijn de meeste Nederlanders niet: het gemiddelde rapportcijfer voor Balkenende IV is een 5,5.

Dat blijkt uit een opiniepeiling van CenterData onder 2.100 Nederlanders in opdracht van 23 Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties, verenigd in de Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON).

Het langeafstandstransport van vee is volgens de kiezers het dierenwelzijnsprobleem dat het snelst moet worden opgelost, gevolgd door de consumptie van foie gras (ganzenlever) en het stoppen van nertsenfokkerijen.

Aan de slag met dierenwelzijn

De resultaten bevestigen volgens CDON dat dierenwelzijn een belangrijk thema is voor het Nederlandse publiek, en dus dat álle politieke partijen met het onderwerp aan de slag moeten.

Van de 2.100 respondenten geeft 67 procent aan dierenwelzijn in meer of mindere mate te laten meewegen in hun stem. Minder dan 1 procent zegt op de Partij voor de Dieren te zullen stemmen. 7,7 procent stemt op GroenLinks.

Daarnaast vindt een derde van de kiezers het redelijk belangrijk (27 procent) tot heel erg belangrijk (5,2 procent) dat politieke partijen standpunten over dierenwelzijn opnemen in hun programma’s. Een minderheid van 9,1 procent vindt dit helemaal niet belangrijk.

Dirk-Jan Verdonk, woordvoerder CDON:

Er leven in Nederland vele honderden miljoenen dieren. Alleen al de Nederlandse vee-industrie ‘produceert’ jaarlijks bijna een half miljard vogels en zoogdieren. De overheid is mede- of eindverantwoordelijk voor hun welzijn. De resultaten van de opiniepeiling bevestigen dat de Nederlandse kiezer vindt dat niet alleen de Partij voor de Dieren, maar álle politieke partijen aan de slag moeten met het bevorderen van dierenwelzijn.

Over CDON

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland bestaat uit Stichting AAP, Bont voor Dieren, Brooke Hospital for Animals Nederland, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, de Dierenbescherming, Dier&Recht, De Faunabescherming, de Hondenbescherming, het International Fund for Animal Welfare (IFAW), de Nederlandse Vegetariërsbond, Milieudefensie, de Nederlandse Vereniging voor Veganisme, Rechten voor al wat Leeft, de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Varkens in Nood, Stichting Vier Voeters, de Vissenbescherming, Wakker Dier, Wilde Dieren de Tent Uit, World Animal Net, WSPA Nederland en Zeehondencrèche Lenie ’t Hart.

Met hun leden en donateurs vertegenwoordigen de organisaties van CDON een half miljoen Nederlanders.