Dierenwelzijn is op lokaal niveau een ‘ondergeschoven kindje’

Dierencoalitie roept op dierenwelzijn een centrale plek te geven in het coalitieakkoord

Lokale, politieke partijen blijven ver achter op het gebied van dierenwelzijn. Waar debatten over dieren of dierenwelzijn met enige regelmaat op de agenda staan van de Tweede Kamer, gebeurt dit op lokaal niveau nog onvoldoende. Alleen de grote steden vormen hierop een uitzondering. Dit blijkt uit een onderzoek van de Dierencoalitie onder negen gemeenten. Daarom roept het samenwerkingsverband van dierenbeschermingsorganisaties de nieuwe coalities op om dierenwelzijn centraal te stellen in het gemeentelijke coalitieakkoord.

“Het belang dat politieke partijen zeggen te hechten aan het welzijn van dieren komt niet overeen met het beleid van hun lokale afdelingen,” aldus onderzoeker Jenske Vos.

In de verkiezingsprogramma’s voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen werd dierenwelzijn regelmatig aangehaald. Ook uit vergaderstukken en moties blijkt dat het onderwerp in de Tweede Kamer wordt besproken. Maar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand lijkt dit, als het überhaupt al ter sprake is gekomen, een minimale rol te hebben gespeeld. Vooral in de kleinere (plattelands)gemeenten laat dit te wensen over.

Uit het rapport ‘‘Gemeenten en hun vergeten bewoners’ blijkt dat er tussen gemeenten onderling grote verschillen zijn en dat over het algemeen dierenwelzijn op lokaal niveau een ondergeschoven kindje is. Om hier verandering in te brengen, zou het volgens de Dierencoalitie een goede eerste stap zijn als gemeenten een Nota Dierenwelzijn zouden opstellen en er een wethouder installeren met een portefeuille dierenwelzijn.

Reacties zijn gesloten.