Dierenrechten in een Europese grondwet

Brieven aan Jan-Peter Balkenende en Angela Merkel.

De Coalitie ‘Red de Dierenwelzijnswet’ heeft brieven geschreven aan minister-president Jan Peter Balkenende en bondskanselier Angela Merkel, die namens Duitsland de Europese Raad voorzit, over het opnemen van dierenrechten in een Europese Grondwet.

De Coalitie zet zich in voor de bevordering van het respect voor dieren als levende wezens met gevoel en bewustzijn (sentient beings), een waarde die door de burgers van de Europese Unie massaal gedragen wordt en waaraan in de afgelopen jaren in toenemende mate ook door de politiek veel aandacht wordt besteed.

Het is van groot belang dat in de toekomstige constitutie van de EU de bescherming van dieren zonder voorbehoud als een ethische waarde wordt erkend.