Dierenorganisaties starten campagne voor diervriendelijke politici

Aan de hand van 14 stellingen kunnen kiezers een diervriendelijk kandidaat-Kamerlid vinden die bij hen past.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen slaan de dierenorganisaties van de Dierencoalitie de handen ineen. Omdat dierenwelzijn voor miljoenen kiezers onderbelicht blijft in de bestaande kieswijzers, lanceren zij de keuzehulp wieisjouwdierenkandidaat.nl. Met dit initiatief hoopt de Dierencoalitie zoveel mogelijk diervriendelijke politici in de Tweede Kamer te krijgen.

Alle kandidaat-Kamerleden konden hun steun uitspreken voor 14 diervriendelijke stellingen. Online geeft de kiezer aan welke stellingen voor hem of haar belangrijk zijn, waarna de beste dierenkandidaten naar voren komen.

Kandidaten van 50Plus, ChristenUnie, D66, GroenLinks, JA21, PvdA, Partij voor de Dieren, SGP en SP hebben hun steun uitgesproken voor minstens een aantal van de stellingen. Zoals ‘het afschaffen van het houden van dieren in kooien in de veehouderij,’ ‘het stoppen van de plezierjacht’ en ‘het verbeteren van het toezicht en handhaving op dierenwelzijn door meer budget en capaciteit.’

De Dierencoalitie is blij met het resultaat. De brede steun voor de stellingen is hoopvol en toont dat kandidaat-Kamerleden de noodzaak zien voor meer en betere bescherming van dieren.

Helaas ontbreekt stellingname van CDA, Denk, Forum voor Democratie, PVV en VVD. Terwijl de steun van deze partijen wel hard nodig is om verdere stappen te zetten op het gebied van dierenwelzijn.