DierenLot lid van de Dierencoalitie

De Dierencoalitie verwelkomt Stichting DierenLot als nieuwste lid.

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van 15 dierenwelzijnsorganisaties, gericht op gezamenlijke belangenbehartiging voor dieren. ‘Wij vinden DierenLot een waardevolle toevoeging, omdat hiermee vele lokale en regionale dierenopvangcentra binnen Nederland vertegenwoordigd worden in de Dierencoalitie,’ zegt coalitievoorzitter Dirk-Jan Verdonk.

DierenLot komt op voor mishandelde, verwaarloosde, afgedankte en gewonde gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren in Nederland.

Jan Krol, directeur Stichting DierenLot:

Stichting DierenLot hecht sterk aan een fijnmazig netwerk voor dieren in nood in heel Nederland en ondersteunt daarom honderden lokale en regionale dierenhulporganisaties. We zijn blij dat middels ons lidmaatschap van de Dierencoalitie we deze lokale en regionale dierenhulporganisaties nu ook bij de landelijke politiek een stem kunnen geven.

Stichting DierenLot geeft onder andere dierenambulances in bruikleen aan dierenhulporganisaties. Er rijden er ruim 100 door heel Nederland.

Andere leden van de Dierencoalitie zijn Stichting AAP, Bont voor Dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep Rechten voor al wat leeft, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vier Voeters, Stichting Vissenbescherming, Stichting World Animal Net, World Animal Protection en Zeehondencrèche Pieterburen. De leden van de Dierencoalitie hebben een gezamenlijke achterban van zo’n 600.000 donateurs.