Dierenkieswijzer geeft 33.000 stemadviezen

Vrijwel alle deelnemers steunen een verbod op de internethandel in wilde dieren en een verbod op de plofkip.

De Dierenkieswijzer is ruim 33.000 keer geraadpleegd door kiezers. Als advies kwam het vaakst de Partij voor de Dieren uit de bus, gevolgd door SP en GroenLinks. Een stem op de VVD werd het minst vaak geadviseerd.

Kiezers zijn vrijwel eensgezindheid over de internethandel in wilde dieren. 94 procent steunt een verbod. Ook wil 91 procent van de kiezers die de Dierenkieswijzer invulden een verbod op de plofkip.

In de Dierenkieswijzer kunnen deelnemers aangeven welke onderwerpen zij extra belangrijk vinden. Het verbod op de plofkip kwam met 34 procent uit op één, gevolgd door het sluiten van de grens voor bont met 25 procent en het beëindigen van onverdoofd ritueel slachten 24 procent.

Uit een representatieve steekproef bleek in 2010 dat ruim één op de vijf Nederlanders dierenwelzijn serieus meeweegt in zijn of haar stemkeuze. Nog eens 45 procent zei dierenwelzijn een (klein) beetje mee te wegen.