Dierencoalitie

De Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (voorheen CDON) is een samenwerkingsverband van zeventien dierenbeschermingsorganisaties op het gebied van politieke belangenbehartiging. De organisaties hebben een gezamenlijke achterban van meer dan een half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie ondersteunt deze dierenbeschermingsorganisaties in Den Haag, met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. De Dierencoalitie is niet gelieerd aan een politieke partij.

De Dierencoalitie is in 2006 opgericht naar aanleiding van het voornemen van de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) te vervangen voor een nieuwe Wet dieren. De Dierencoalitie was zeer onaangenaam verrast met dit voornemen voor een nieuwe Wet dieren, waarin niet de bescherming, maar de productie en het gebruik van dieren centraal staan. In de optiek van de Dierencoalitie hoort een beschaafde natie een zelfstandige dierenbeschermingswet te hebben die de dieren effectief beschermt tegen commerciƫle uitbuiting, willekeur, onverschilligheid en agressie van mensen. Dit geldt zeker voor een land als Nederland waar zeer grote aantallen dieren worden gehouden.

Om de Dierencoalitie te ondersteunen in haar werk en activiteiten is in 2021 de stichting Ondersteuning Dierencoalitie opgericht.