Dierencoalitie pleit voor staatssecretaris Dierenwelzijn en Natuur

Nu worden de belangen van de agrarische sector steeds boven die van dierenwelzijn en natuur gesteld.

De Dierencoalitie, de samenwerkende dierenbeschermingsorganisaties Nederland, pleit voor een staatssecretaris Dierenwelzijn en Natuur. Dit schrijven zij in een brief aan informateurs Henk Kamp en Wouter Bos.

Dierenwelzijn en natuur vallen sinds jaar en dag onder het ministerie van Landbouw, dat in 2010 onderdeel werd van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zo zijn steeds ministers — en in de afgelopen twee jaar een staatssecretaris — die primair opkwamen voor de landbouwsector en visserij verantwoordelijk geweest voor dierenwelzijn en natuur.

In de praktijk droeg dit eraan bij dat het beleid sterk bevooroordeeld was. Belangen van de agrarische sector werden boven die van dierenwelzijn en natuur gesteld. Dit werd de afgelopen jaren onder meer duidelijk bij de totstandkoming van de Wet dieren, het gebrek aan regeringssteun voor het nertsenfokverbod, de afbraak van de Ecologische Hoofdstructuur, de onvolkomen instelling van zeereservaten in de Noordzee en de ontwikkeling van de Wet natuur.

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter van de Dierencoalitie:

Om een meer diervriendelijke, duurzame koers te varen, zijn institutionele hervormingen daarom dringend nodig. De Dierencoalitie pleit in dit verband voor de instelling van een staatssecretaris voor Dierenwelzijn en Natuur.  Wij zij ervan overtuigd dat een bewindspersoon die speciaal belast is met de zorg voor dierenwelzijn en natuur — en met verve aan die rol invulling geeft — een belangrijke stap is om beleid te bevorderen dat de totstandkoming van een duurzamere samenleving stimuleert.

De Dierencoalitie is een samenwerkingsverband van ruim twintig dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke achterban van ongeveer een half miljoen leden en donateurs.