Dierencoalitie lanceert Europese Dierenkieswijzer

De standpunten van tien politieke partijen over 18 onderwerpen.

Europese Unie vlag

Hoe denken de politieke partijen in Nederland over dierenwelzijn in Europa? De Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van 16 dierenbeschermingsorganisaties, nam de verkiezingsprogramma’s van tien partijen onder de loep. In de Dierenkieswijzer 2024 zijn hun standpunten over dierenrechten, dierproeven, soortenbescherming, veehouderij, vissen en voedsel verzameld.

Het partijprogramma van BBB verscheen te laat om in de vergelijking mee te nemen.

Hogere normen

De meeste partijen streven naar hogere dierenwelzijnsnormen in de EU, hoewel NSC en VVD het voorbehoud maken dat hierbij een ‘gelijk speelveld’ moet gelden.

De meeste partijen willen ook een dierwaardige veehouderij, met onder meer een Europees verbod op kooihuisvesting en minder langeafstandstransporten van levende dieren. ChristenUnieGroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren en SP zetten in op een kleinere veestapel. GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt en VVD pleiten voor een Europees verbod op de productie en import van bont.

Vissenwelzijn ontbreekt goeddeels bij de partijen rechts van het midden, hoewel NSC pulsvisserij weer wil toestaan, omdat ‘die zowel ecologisch als voor het dierenwelzijn een verbetering is.’ GroenLinks-PvdA vindt dat dierenwelzijnsregels ook moeten gelden voor vissen in kwekerijen. PvdD gaat verder en faseert viskwekerijen liever uit. Ook pleit die partij voor verplichte bedwelming van vissen bij vangst en slacht.

D66, Volt en VVD willen dierproeven terugdringen door alternatieven te ontwikkelen. GroenLinks-PvdA, PvdD en SP zouden dierproeven op termijn overbodig willen maken. De VVD zegt ‘optimistisch’ te zijn over gentech. GroenLinks-PvdA en PvdD willen juist een verbod op genetische modificatie van dieren.

Duurzamer eten

De meeste partijen willen meer lokale voedselproductie en bescherming van boeren en andere voedselproducten tegen concurrentie van buiten de EU. Europese regels voor dierenwelzijn en duurzaamheid zouden ook voor import moeten gaan gelden. Een Europees duurzaamheidslabel, vergelijkbaar met de Nutri-Score, moet consumenten helpen om verantwoorde keuzes te maken. Bijna alle partijen, ook het CDA, zijn hier voor.

De PvdD wil fors minder reclame voor vlees en zuivel, en 100 procent biologische en plantaardige maaltijden in scholen. D66 en VVD stimuleren kweekvlees. De ChristenUnie zet in op meer plantaardig voedsel. De PVV vindt, ‘Of je vlees eet, dat bepalen we zelf wel.’

Huisdieren

Huisdieren ontbreken in de meeste partijprogramma’s. Zowel de PvdD als de VVD willen Europese positieflijsten naar Nederlands voorbeeld voor zoogdieren, en ook voor amfibieën, reptielen, vissen en vogels. Beide partijen, en Volt, willen een Europees verbod op het fokken van dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken.

De PvdD is verder voor een Europese chipplicht van honden en katten en een verkoopverkoop van dieren via internet, tuinwinkels en markten.