Dierencoalitie verwelkomt Eyes on Animals

Eyes on Animals zet zich in heel Europa in om het leed van dieren in de vee-industrie te verminderen.

De Dierencoalitie is verheugd te kunnen aankondigen dat Eyes on Animals lid is geworden van het samenwerkingsverband.

Stichting Eyes on Animals heeft haar thuisbasis in Nederland, maar is in heel Europa werkzaam en zet zich in om het leed van landbouwdieren te verminderen. Ze inspecteren veemarkten, verzamelplaatsen, slachthuizen en veetransporten in Europa en landen die aan Europa grenzen. Vervolgens rapporteren zij misstanden aan overheden, handhavers, de industrie zelf en zo nodig de media.

Eyes on Animals gelooft in de kracht van dialoog en verandering van binnenuit. Zolang de vee-industrie bestaat, kunnen kleine verbeteringen in de dagelijkse praktijk het leed verzachten voor miljoenen individuele dieren.

Dat doen ze bijvoorbeeld door:

  • Internationaal workshops dierenwelzijn geven aan veewagenchauffeurs.
  • Snelwegpolitie en veeartsen in EU-landen trainen, zodat ze beter kunnen controleren en handhaven.
  • Lobbyen bij de politiek voor betere wetgeving en effectieve handhaving.
  • Samenwerken met andere dierenwelzijnsorganisaties in binnen- en buitenland.
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven wanneer ze dat noodzakelijk achten in het belang van het dier.